Home / Аналітичні огляди гривні / Що чекає на гривню в 2019 році: загрози, можливості та перспективи

Що чекає на гривню в 2019 році: загрози, можливості та перспективи

 ФорексПриват – працюйте з українською компанією

2019 рік для гривні обіцяє бути непростим. Хоча коли останнім часом гривні було легко? Тим не менш саме 2019 рік має найбільшу кількість викликів та невизначеності у порівнянні з більшістю років функціонування гривні. Тут і доленосні Президентські вибори в Україні, і рекордні виплати за державним боргом, і військовий конфлікт, що ризикує перейти в максимально активну фазу, і невизначеність на світових сировинних ринках, і багато ще чого як приємного, так і не дуже. 

В той же час Україна володіє значним потенціалом в цілому ряду галузей, починаючи від сільського господарства, закінчуючи IT індустрією. Реалізація цього потенціалу може стати надійною основою як для подальшого зростання економіки в цілому, так і для укріплення гривні зокрема. 

В даному огляді ми спробуємо визначити сильні та слабкі сторони гривні в 2019 році, а також проаналізуємо ключові загрози та виклики, що їх ставить перед гривнею новий рік. Втім, не забудемо ми і про можливості та перспективи гривні. 

Для підвищення рівня об’єктивності оцінок, представлених в огляді, в ньому будуть також наведені експертні думки та прогнози з боку поважних міжнародних організацій, Національного банку України, Кабінету Міністрів України, а також ряду аналітиків.

Головна задача даного огляду – визначення можливих сценаріїв розвитку подій та варіантів поведінки курсу гривні в залежності від кожного з них.

Прогноз курсу гривні на 2019 рік від ФорексПриват

З точки зору економічних факторів надійною основою для зростання курсу гривні в 2019 році є підвищення експортних доходів та іноземних інвестицій, які в свою чергу створюватимуть додаткову пропозицію іноземної валюти на валютному ринку і підвищуватимуть попит на гривню. Не останню роль відіграватимуть довіра до гривні з боку населення, а також співробітництво з МВФ та іншими міжнародними організаціями.

ГРИВНЯ В 2019 РОЦІ: СИЛЬНІ СТОРОНИ

Сільське господарство

Аграрна продукція займає перше місце в структурі експорту України (більше 40% всього експортеру товарів та 12% ВВП припадає на аграрну продукцію). Аграрний сектор України розвивається дуже динамічно. Підсумком цього є той факт, що у 2017 році наші аграрії зібрали 62,3 млн т зернових – другий за величиною результат в новітній історії України. Крім того, обсяг капітальних інвестицій в аграрний сектор за 2017 рік склав понад $ 2 мільярдів. Це на 30,7% більше, ніж в 2016. В результаті за підсумками 2017 року обсяг експорту аграрної продукції зріс на 15%.

Як бачимо, галузь активно розвивається навіть в умовах мораторію на продаж сільськогосподарських земель. Відповідно аграрії забезпечують експортні доходи, які згодом трансформуються у попит на гривню на валютному ринку.

ІТ аутсорсинг господарство

Останнім часом в Україні дуже стрімко розвивається ІТ-сектор: відкриваються сотні невеликих фірм та розвиваються міжнародні ІТ гіганти на кшталт Luxsoft зі штатом в тисячі співробітників. В результаті доходи від аутсорсингу ІТ вже впевнено сперечаються за розмірами з іншими статтями експорту, за винятком хіба що сировинних статей, які поки домінують. Обсяг експорту ІТ-індустрії в Україні в 2017 році за даними PwC достяг $3,6 млрд. і склав 3% українського ВВП. В 2017 році 13 українських ІТ-компаній увійшли в ТОП-100 кращих сервісних компаній світу, що є кращим визнанням якості українських компаній і відповідно виступає запорукою подальшого розвитку індустрії.

Зважаючи на темпи зростання сектору ІТ (в 2017 році виріс на 20%) є всі підстави очікувати подальшого зростання експортних доходів від даного сектору, що, зважаючи на їх обсяги, буде однією з підстав для укріплення гривні.

Грошові перекази українських мігрантів

Одним із важливих джерел надходження валюти в Україну є грошові перекази українськими мігрантами на батьківщину. За оцінками НБУ в 2018 році їх обсяг складе $11,6 млрд. (проти $9,3 млрд., що були зафіксовані у 2017 році). Цифри дуже серйозні: вони перевищують в рази обсяги експорту IT індустрії в Україні, обсяги програм МВФ тощо.

Саме заробітчани можуть виступити і вже виступають тією силою, що підтримує гривню та забезпечує стабільний попит на неї на валютному ринку, таким чином підвищуючи курс національної валюти.

Співробітництво з МВФ

Осінь 2018 року ознаменувалася новими домовленостями з МФВ, підсумком яких стала нова програма фінансування. Її загальний обсяг складає $3,9 млрд. Таким чином МВФ підтвердив, що і надалі буде співробітничати з Україною. Даний аспект є позитивним з цілого ряду моментів. По-перше, звичайно це притік іноземної валюти в Україну. По-друге, стимул, а також матеріальна база для подальших реформ. По-третє, співробітництво з МВФ важливе з точки зору іміджевої складової, оскільки дає сигнал іншим інвесторам та кредиторам щодо надійності України як партнера.

Внутрішня стійкість гривні

Трохи незвично казати таке про гривню, але схоже події 2014 року загартували гривню і вона нарешті може похвалитись тим, що ми називаємо «внутрішньою стійкістю». По суті, мова йдеться про здатність валюти протистояти негативному впливу. Дуже показовим, на наш погляд, моментом стала реакція гривні на «керченську кризу». Події в Азовському морі та Керченській протоці (збройний напад армії Росії на ВМС України) та введення військового стану налякали учасників валютного ринку і цілком логічною реакцію стало падіння курсу гривні. Але показовим в цій історії стало те, що без застосування валютних інтервенцій та будь яких рестрикційних заходів з боку Уряду чи НБУ курс самотужки протягом досить незначного періоду часу зміг повернутись до свого рівноважного значення (див Рис. 1 нижче).

Рисунок 1 – Реакція гривні на керченську кризу

Така поведінка гривні в дуже непростих умовах є свідченням її внутрішньої стійкості, що безумовно є сильною її стороною.

Монетарна політика НБУ

В 2019 рік Україна переходить з рівнем облікової ставки НБУ у 18% (див Рис. 2 нижче). Це дуже високе значення у порівнянні з Центробанками розвинених країни, в яких ставка коливається від 0% (ЄЦБ, Японія) до 2,5% (США).
Монетарна політика НБУ

ГРИВНЯ В 2019 РОЦІ: СЛАБКІ СТОРОНИ

Слабкі сторони гривні пов’язані як із внутрішніми (низький розвиток фінансового сектору України, перебування значної частини економіки в тіні), так і з зовнішніми проблемами (військова агресія з боку Росії, пікові платежі по зовнішньому боргу, низькі ціни на світових товарних ринках). 

Пікові платежі по зовнішньому боргу

2019 рік буде одним із найбільш складних в новітній історії України з позиції боргового навантаження. За різними оцінками (враховуються різні складові боргу) обсяг виплат на обслуговування боргу може скласти більше $8 млрд (див Рис. 3 нижче).

Рисунок 3 – Виплати за державним боргом в 2018-2021 рр, у млрд. дол.. США

І якщо 2018 рік за загальними обсягами був відносно порівнянний до 2019 року, втім структура його платежів була радикально іншою, а отже і ситуація була іншою. Мається на увазі той факт, що у 2018 році більшість платежів – це погашення валютних ОВДП, які було відносно легко перекрити випуском нових валютних облігацій на внутрішньому ринку. В той час, як у 2019 році 2/3 усіх платежів – це зовнішні борги. Їх рефінансувати набагато складніше: невідомо, чи захочуть іноземні інвестори повертатися в Україну; чи вдасться отримати кошти від офіційних кредиторів (МВФ, Світовий банк тощо) треба проводити непопулярні реформи, а ресурси, які можна залучити за рахунок випуску валютних ОВДП, обмежені обсягом вільної валютної ліквідності банківської системи.

Військовий конфлікт на сході

Військовий конфлікт на сході не лише призводить до значних втрат економічних ресурсів, але і знижує інвестиційну привабливість країни в очах іноземних та і внутрішніх інвесторів. Це в свою чергу гальмує розвиток економіки і негативно впливає на курс гривні.

Низькі ціни на сировину на світових товарних ринках

Закінчення сировинного суперциклу ознаменувалося різким падінням цін на світових товарних ринках. Експорт України на 2/3 складається з сировини. В результаті поточна кон’юнктура на світових товарних ринках негативно впливає на доходи експортерів і відповідно на курс гривні.

Низький розвиток фінансового ринку України

Системною проблемою фінансового ринку України є наднизький рівень його розвитку. Фактично мова йдеться про банківську систему, а всі інші елементи цивілізованого фінансового ринку як-то фондовий ринок, недержавні пенсійні фонди, інвестиційні фонди, фонди страхових компаній та інші інститути фактично відсутні. Як результат, наднизька активність іноземних інвесторів на фінансовому ринку України з усіма негативними наслідками для гривні від цього.

Тіньовий сектор економіки

За деякими оцінками близько половини економіки України перебуває в тіні. А це означає, що бюджет недотримує значну частку доходів, що стримує розвиток соціальної сфери, інфраструктури та економіки цілому.

ГРИВНЯ В 2019 РОЦІ: МОЖЛИВОСТІ

Зовнішнє та внутрішнє середовище постійно змінюються, генеруючи як нові виклики, так і нові можливості. До позитивних форс-мажорів, що можуть сприяти підвищенню курсу гривні в 2019 році ми віднесли покращення кон’юнктури на світових товарних ринках, зняття мораторію на продаж земель в Україні, пожвавлення економічного розвитку та продовження реалізації реформ в Україні.

Покращення кон’юнктури на світових товарних ринках

Структура експорту України продовжує характеризуватись сировинною направленістю (з Рис. 4 видно, що 2/3 експорту України – це сировина), а, отже, експортні доходи багато в чому залежать від цін на сировину на світових ринках. Після того, як закінчився так званий «сировинний суперцикл», для економіки України настали вкрай несприятливі часи, що в тому числі відобразилось і на курсі гривні.  

Втім, якщо подивитись на графік Bloomberg Commodity Index (див Рис. 5 нижче), можна побачити, що ціни знайшли дно і це лише питання часу, коли вони від нього відштовхнуться. Після того як Китай та США, схоже, вирішили зарити сокиру торгової війни, шанси на те, що 2019 рік може стати роком зростання на світових товарних ринках різко підвищились. Для гривні це буде позитивним форс-мажором. Оскільки експортери отримують наддоходи від своєї діяльності, що буде фактором укріплення гривні.

Рисунок 5 – Динаміка Bloomberg Commodity Index в 2014-2018 рр

Зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення

Однією з найважливіших реформ, що їх поки що провалила українська влада, є відкриття ринку землі. Нагадаємо, Україна входить до дуже короткого списку з 3-4 країн світу, в яких діє мораторій на продаж сільськогосподарських земель.

Відсутність вільного ринку землі не дає можливості сформувати реальну вартість землі, стримує іноземні інвестиції, створює підстави для розвитку тіньової економіки та призводить до сотень мільйонів гривень втрат для бюджету України.

Реформа є еволюційно неминучою і її реалізація може стати тим імпульсом, що різко підвищить привабливість аграрного сектору України для іноземних інвесторів, що в свою чергу дозволить значно підвищити обсяги випущеної продукції в секторі, наслідком чого стане різке зростання експортних доходів. Все це в підсумку буде основою для значного укріплення гривні. За оцінками Світового банку, скасування мораторію дасть бюджету України додатковий дохід на рівні від $ 0,7 до $ 1,5 млрд щорічно.

2019 рік майже ідеально підходить для земельної реформи – закінчення президентських перегонів дає можливості для її проведення, оскільки можна буде відійти від загравання з народними масами і зосередитись на розв’язанні реальних економічних проблем. Тому ми віднесли земельну реформу до однієї з основних можливостей 2019 року для гривні.

Пожвавлення економічного розвитку та продовження реформ

На нашу думку, продовження реалізації поточного вектору розвитку може виступити основою для економічного розвитку України. Для його пожвавлення необхідно продовжити процес реформування та перебудови основних систем країни (економічної, політичної судової, правоохоронної тощо). Мова йдеться про земельну реформу, продовження децентралізації, переведення боротьби з корупцією зі сфери імітації в практичну площину, судова реформа та інші невідкладні реформи, що мають забезпечити активізацію економічного розвитку. Все це стане запорукою укріплення гривні чи принаймні її стабільності.

ГРИВНЯ В 2019 РОЦІ: ЗАГРОЗИ

2019 рік буде максимально непростим для України в цілому та гривні зокрема. І без того важка ситуація в економіці країни може значно погіршитись. Основними факторами, що можуть сприяти цьому є підсумки виборів Президента України, військова агресія з боку Росії, активізація торгових війн в світі, а також можливе припинення співробітництва з МВФ та іншими міжнародними організаціями. 

Підсумки виборів Президента України

Ми поставили політичний фактор на перше місце в переліку загроз, оскільки він реально може вплинути на всі аспекти економічної реальності України і в першу чергу на курс національної валюти. 

Прихід до влади популістів матиме своїм наслідком розкручування інфляційної спіралі та потенційну втрату всіх тих надбань в економіці, що були здобуті протягом останнього часу. Припинення реформ призведе до призупинення співпраці з міжнародними організаціями, втрату довіри в очах іноземних інвесторів, втрату надії на реалізацію земельної реформи тощо.

Військова агресія з боку Росії

Військовий стан, що його було оголошено в Україні може стати лише першою ластівкою біди, що наближається. У випадку, якщо Росія все ж таки наважиться на відкрите військове вторгнення в Україну, очевидно, що говорити про якусь стабільність гривні та розвиток економіки не доведеться. Фактично це апокаліптичний сценарій розвитку подій для України і хоча його ймовірність вкрай невелика, оскільки може виявитись самогубством для РФ, тим не менш даний фактор не можна списувати з рахунків.

Активізація торгових війн

В 2018 році ми стали свідками наслідків, що їх несуть торгові війни з боку США проти Китаю та світу в цілому. Валюти країн, що розвиваються втрачали десятки відсотків (див реакцію юаня на Рис. 6 нижче), а ціни на сировину були в переліку постраждалих першої черги. 

Рисунок 6 – Динаміка курсу китайського юаня до долару США в 2018 році

Україна з її сировинною структурою експорту, звичайно, перебуває під загрозою у випадку активізації торгових війн.  

Припинення співробітництва з МВФ

Небажання проводити реформи, які є вимогою для подальшої співпраці з МВФ, може призвести до припинення співробітництва з цією організацією. Наслідками можуть стати неможливість залучати кошти від МВФ, Світового Банку та ЄС, обмеження доступу України на ринок єврооблігацій. Це в свою чергу може спровокувати бюджетні проблеми, зниження рівня золотовалютних резервів НБУ, неможливість погашення боргових зобов’язань і як наслідок – девальвацію гривні.

ГРИВНЯ В 2019 РОЦІ: ОСНОВНІ СЦЕНАРІЇ

Залежно від того, як будуть розвиватись події, нами було розроблено три сценарії, які ми умовно назвали оптимістичний, песимістичний та базовий. В рамках кожного з цих сценаріїв нами було визначено формат можливої реальності та варіанти реакції гривні на неї.
 

Базовий

Базовий сценарій передбачає по суті збереження статус-кво в політичному та економічному житті України. Що мається на увазі? Президентські вибори виграє чинний Президент. Реформи продовжуються, але темпи їх не прискоряться. Влада продовжить не вирішувати найбільш суперечливі моменти, такі як зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель. Незважаючи на це, співробітництво з міжнародними організаціями продовжиться, відповідно проблем з погашенням боргів на зовнішніх ринках та доступу до фінансових ресурсів не буде. Ціни на світових товарних ринках продовжують перебувати на дні, а ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.
             
За таких умов найбільш імовірним варіантом розвитку подій буде продовження сезонних коливань курсу гривні в певному діапазоні. Його межі на нашу думку будуть 27-30 гривень за долар.

Оптимістичний

Даний сценарій передбачає реалізацію ключових можливостей і не реалізацію ключових загроз. Мається на увазі перемога на Президентських виборах чинного Президента. Оскільки тепер йому не треба буде загравати з електоратом, процеси реформування різко активізуються вже 2019 році, що сприятиме значному підвищенню інтересу до країни з боку іноземних інвесторів. Посилення тиску міжнародної спільноти на Росію у формі «вбивчих» санкцій – відключення Росії від системи міжбанківських платежів, повне блокування доступу на зовнішні ринки запозичень – призведе до остаточного розладу існуючої політичної системи в Росії, а її влада змушена буде переключитись на вирішення внутрішніх проблем замість створення напруги в Україні. Наслідком цього може стати процес реінтеграції тимчасово окупованих територій. Даний процес супроводжуватиметься значними інфраструктурними витратами на відновлення регіону. Фінансові ресурси на це будуть надані міжнародною спільнотою. Це призведе до різкого підвищення економічної активності в Україні в цілому та укріплення гривні зокрема. Цілком імовірно, що все це відбуватиметься на тлі закінчення торгових війн та старту нового сировинного суперциклу, що призведе до різкого зростання цін на сировину на світових товарних ринках.
             
За такого сценарію розвитку подій будуть всі підстави для укріплення гривні. Тим не менш, навряд чи влада допустить укріплення гривні вище відмітки 25 гривень за долар. Тож за умови оптимістичного сценарію, середній курс гривні в 2019 році може скласти 25-26 гривень за долар. 

Песимістичний

Песимістичний сценарій передбачає реалізацію ключових загроз з повною відсутністю реалізації можливостей. За цим сценарієм Президентські вибори виграють популісти, що призведе до значного погіршення стану економіки внаслідок непродуманих нових реформ та згортання поточних реформ. Одночасно з цим ціни на сировину на світових ринках спробують знайти нове дно, що буде здійснювати додатковий тиск на гривню. 
За таких умов найбільш імовірним варіантом розвитку подій буде зниження курсу гривні. Масштаби падіння залежатимуть від рівня реалізації загроз. Втім курс від 40 гривень за долар і вище на нашу думку є цілком реальним наслідком реалізації даного сценарію.

Check Also

На минулому тижні світ впевнено вийшов на черговий пік в кількості захворюваних

Про оптимізм на фінансових ринках на піку пандемії, слабкість долару та страх другої хвилі

На минулому тижні світ впевнено вийшов на черговий пік в кількості захворюваних. І хоча Європа …